Provádím:

  • Výchozí revize elektrických zařízení a instalací do 1000V včetně hromosvodů
  • Pravidelné revize elektrických zařízení a instalací do 1000V včetně hromosvodů
  • Mimořádné revize elektrických zařízení a instalací do 1000V včetně hromosvodů

V provádění revizí elektrických zařízení, instalací mám dlouholetou praxi revizního technika.  Revize provádím v rozsahu podle ČSN 331500 a 33 2000-6 v platném znění.

V případě zjištění závad se můžeme dohodnout na jejich odstranění nebo vám vysvětlím co je špatně a jak závadu odstranit.

 

 

Provádím revize:

 

* Rodinných domů, chat, bytů, garáží …

* Společných prostor obytných domů

* Dílen, průmyslových objektů …..

* Administrativních budov a prostor, kanceláří a podobných objektů

* Škol, mateřských škol, školních jídelen

* Sportovních areálů vnitřních i venkovních včetně bazénů a saun

* Veřejného osvětlení

* Ostatní objekty např. výstavní haly, kina, divadla, kulturní domy…..