Školení dle NV 194/2022 Sb.

Školení podle NV 194/2022 Sb. provedeme přímo u Vás ve firmě. (Platí v případě 3 a více školených osob)

 

Program školení:

 • Zákony, vyhlášky a ČSN v elektrotechnice
 • Zásady poskytování první pomoci při úrazu el.proudem
 • Zásady bezpečnosti práce
 • Princip fungování el.sítě a ochrany před nebezpečím úrazu el.proudem
 • El.nářadí a spotřebiče
 • Hromosvody

 

Školení je ukončeno testem a přezkoušením. Po úspěšném vykonání zkoušky bude vydáno osvědčení o školení.

 

K absolvování školení a přezkoušení budete potřebovat:

 

 • Vyplněnou přihlášku
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení
 • Potvrzení o délce praxe a vzdělání nebo kopii předcházejícího osvědčení
 • Občanský průkaz
 • Psací potřeby

Školení je ukončeno testem a přezkoušením. Po úspěšném vykonání zkoušky bude vydáno osvědčení o školení.